Atherom (talgkörtel)

Hem / Hudförändringar / Atherom (talgkörtel)

Atherom är en ofarlig cysta som innehåller talg. Den uppstår när utförsgången från körteln blivit tilltäppt. De kan uppträda var som helst på kroppen men är vanligast i hårbevuxet område, som i hårbotten.

Knölen känns som en rundad resistens som sitter förankrad i huden men går att röra på mot underlaget. Känns elastisk till sin konsistens.

Behandlingen av atherom är kirurgisk. Operation motiverad när och om man upplever subjektiva besvär, eller efter upprepade infektioner.

Det är meningslöst att operera ett atherom som nyss tömt sig spontant eller nyligen skurits upp (vid infektion). Vid behov skär man upp det infekterade atheromet som töms på var och talg men man försöker inte att ta bort hela cystan eftersom detta kan medföra att infektionen sprids. Incisionen hålls öppen med hjälp av ett dränage under något dygn