Borttagning av födelsemärken (leverfläckar)

Hem / Hudförändringar / Födelsemärken

Den latinska beteckningen för vad som i folkmun kallas ”födelsemärke” eller ”leverfläck” är naevus. Varje vuxen individ bär på i genomsnitt 67 födelsemärken. De första uppträder under spädbarnsåret och antalet ökar sedan fram till ungefärs 30 årsåldern.

Födelsemärken är ingen medicinsk indikation för operation. Att man upplever det som kosmetiskt störande och vill bli av med dem gäller inte inom den offentliga vården. Åtgärd på uteslutande kosmetisk indikation måste man bekosta själv.

Vad man alltid måste ta på största allvar är förändringar av befintliga födelsemärken. De förändringar som kan vara alarmerande är plötslig tillväxt, tillkomsten av oregelbunden pigmentering, att gränsen mot omgivande hud blivit ”suddig”, och givetvis spontan sårbildning/blödning. Vid sådana tecken bör man gå till läkare genast!

Vissa hudförändringar som vi opererar bort sänds alltid för mikroskopisk undersökning. Av detta skäl ska en pigmenterad hudförändring aldrig behandlas med laser, diatermi eller frysning.