Om oss

Hem / Om oss

EXKLUSIVT OCH FUNKTIONELLT

Klinikens nybyggda lokaler stod klara i december 2014 och här erbjuder vi våra kunder en exklusiv miljö på en representativ adress. Utan att göra avkall på funktion och säkerhet har vi tonat ner den kliniska känslan med varsamt utvalda färgtoner, ljussättning och material. Vi erbjuder estetisk hudvårdsbehandling med tonvikt på skin rejuvenation och konceptet antiaging. Med små och avvägda medel kan vi uppnå resultat och ge din hy nytt liv med lyster och glow som reducerar ålderstecken.

TRYGGHET OCH PATIENTSÄKERHET

I en bransch som på många sätt är oreglerad vill vi på Narva Derma Center agera förebilder och värna om patientsäkerhet och trygghet. Därför har vi valt att enbart anställa personal med specialistutbildning inom bland annat injektion- och laserbehandling. Samtlig personal som utför botox- och fillersbehandlingar till exempel är certifierade enligt Estetiska Injektionsrådet. Detta innebär att de genomgått utbildningar och avklarat tentamen för att kvalitetssäkra sin kompetens. Denna certifiering är förbehållen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Vår hudvårdsterapeut är självklart även diplomerad. Du som kund som väljer en certifierad behandlare kan därmed känna dig trygg med vetskapen om att behandlingen håller hög kvalitet och garanterar hög patientsäkerhet.

Certifikat och intyg finns väl synliga på kliniken.

NATURLIGA RESULTAT

Hos oss vill vi eftersträva så naturliga resultat som möjligt. Vårt mål är att du som kund känner dig lyssnad på och får de resultat du önskar. Våra kundenkäter som vi genomför regelbundet vittnar om att våra kunder uppskattar att vi alltid ser till kundens behov, alltid eftersträvar naturliga resultat och har förmågan att se helhet. Vi vill att du lämnar kliniken med känslan av att ha blivit väl omhändertagen och med ett leende på läpparna; både som ett resultat av bemötandet och glädjen över att se din egen spegelbild. Vi strävar inte efter att förändra, snarare återskapa ditt fräscha glittrande jag.

PERSONAL

Verksamhetschef

Alexandra Leiderby

Ansvarig Läkare

Dr. Marian Diaz

Legitimerad sjuksköterska

Lisa Rydfjäll

Hudterapeuter

Anna Beck-Friis

Plastikkirurg

Dr. Mihael Bunda

Läs mer om vår personal här

Miljöledningssystemets omfattning

Ett miljöledningssystem för att styra miljöfrågor inom verksamheten finns sedan 2014 och vi följer kraven i ISO 14001.
Miljöledningssystemet tydliggöra vilka miljöfrågor vi ska arbeta med och vilka mål och riktlinjer som gäller. Ledningen ansvarar för att verksamheten har ett sådant miljöledningssystem som leder till ständiga förbättringar samt är uppdaterat och underhålls. Ledningen ansvarar även för att det kommuniceras i verksamheten och beskrivningen av miljöledningssystemet är korrekt.
Övergripande dokument är miljöpolicy, betydande miljöaspekter med åtgärder, leverantörs- och inköpsrutiner.
Miljöledningssystemet omfattar all verksamhet som bedrivs inom Narva Kirurg Center som vi har befogenhet och inflytande över.
Lagkrav, avtal och krav från tillsynsmyndigheter följs och bakas in i riktlinjer eller rutiner där så krävs.
En beskrivning av samtliga styrande dokument i miljöledningssystemet finns på Intranätet på vår gemensamma server.  Dokumenten är tillgängliga för all personal.
Styrande dokument godkänns av verksamhetschefen. Vid ändringar som har betydelse för verksamheten meddelas all personal.
Uppföljning sker vid ledningens genomgång eller vid verksamhetsförändringar.